Med borgeren i centrum

Her kan du læse folderen “Med borgeren i centrum” udarbejdet af herbergets bestyrelse i 2010.

Med borgeren i centrum KKhCs bestyrelse 2010