Personalesammensætning

1 forstander

8 socialfaglige medarbejdere

  • 7 pædagoger
  • 1 socialrådgiver

2 studerende i praktik (pædagog), samt med mellemrum 1 socialrådgiverstuderende

Vikarer til afløsning ved ferier, kurser og sygdom

Da det forventes at beboerne er selvhjulpne og selv kan klare deres personlige hygiejne, kost, vask og rengøring, er der ikke ansat sundhedsfagligt personale.

Det er det socialfaglige personales opgave gennem samtaler, at vejlede og motivere beboerne til selv, at udføre deres egne gøremål.

Der er medarbejdere med socialfaglig uddannelse og erfaring på herberget i alle døgnets timer.