Hvem kan bo på herberget? (Målgruppe)

Kommer anmodningen om optagelse i boformen fra en kommune i forbindelse med en borgers ansøgning om midlertidigt husly efter § 80, bemærkes det, at denne mulighed bør anvendes som en absolut nødløsning for en kortere periode, og der bør hurtigst muligt tilbydes anden form for indkvartering.

Det er generelt en forudsætning, at andre hjælpemuligheder skal være udtømt forud for et egentligt ophold i en boform

Beboerne på Kirkens Korhærs Herberg er meget forskellige. Alle har forskellige problemer, og har brug for i en kort periode at få støtte til at komme videre med livet.

Kirkens Korshærs Herberg er for dig, der har mistet din bolig, og som måske samtidig har et misbrug af alkohol eller stoffer.

Da herberget er et gammelt hus, med mange trapper er det ikke muligt at bo her, hvis man er gangbesværet.

Man skal selv kunne stå for personlig hygiejne, når man bor på herberget.