Priser og egenbetaling

Egenbetaling

Personer, der har ophold i en § 110-boform, betaler for kost og logi mv., jf. § 163. De nærmere regler for betalingen er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20.

Udgangspunktet for egenbetalingen i boformer efter § 110 er, at beboerne betaler for opholdet af deres lønindtægt eller anden indtægt, pension, dagpenge eller kontanthjælp, og at betaling sker fra første dag.

Personer, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for opholdet (bo-delen) i boformen, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 4.

Egenbetalingen udgør i 2021:

Logi sats for voksne er 93 kr.

Logi sats for unge under 30 år eksistere ikke længere. Logien beregnes efter indtægtsgrundlag.

Logibetaling

I forbindelse med indskrivning på herberget, skal beboeren betale ophold ( egen betaling) for en måned af gangen. Betalingen er et mellemværende mellem beboeren og dennes hjemkommune. Kommunen der betaler taksten under opholdet.

Vask:

Du har mulighed for at få vakset dit tøj, under opholdet. Det koster 20 kr at vaske og tørre tøj. inkl. sæbe. Der må ikke benyttes egen sæbe
Der kan købes et vaskekort til 100 kr., der inkl. 6 vaske.

Nøgle og fjernbetjenings depositum:

Når du indskrives på herberget, skal du betale et depositum for din nøgle og din fjernbetjening. Depositumet udgør 200 kr. for nøglenog 100 kr. for fjernbetjeningen. Der er tale om et engagnsbeløb. Såfremt du mister din nøgle eller fjernbetjening, og skal have en ny, vil du skulle betale et nyt depositum. Tilbagebetaling af depositummet sker i forbindelse med din udskrivning fra herberget.

Oprydningsgebyr:

Når du fraflytter / udskrives fra herberget, skal du selv sørge for at få alle dine ting med og gøre værelset rent. Hvis ikke du rydder dit værelse inden du flytter, opkræver vi et oprydningsgebyr på minimum 300 kr.

Mad:

Når du bor på herberget, skal du selv stå for kosten. Der kan lånes køkkengrej til at bruge i det fælles beboerkøkken. Her skal man rydde op efter sig selv, så andre kan benytte faciliteterne.