For samarbejdspartnere

Herberget har en lang række af samarbejdspartnere:

Beboernes hjemkommune: Kommunale rådgivere kan henvise til herberget. Under opholdet vil hjemkommunen blive inddraget i opholdet og opholdsplanen. Der er ligeledes muligt, at der kan afholdes samarbejdsmøder på herberget sammen med beboeren og dennes kommunale sagsbehandler.

www.odense.dk

Forsorgshjem: Herberget har et tæt samarbejde med de andre forsorgshjem efter §110 i Lov om Social Service.

Behandlingssteder: Vi kan hjælpe og motivere til at skabe kontakt til behandlingssteder. Eksempelvis Alkoholambulatoriet og Behandlingscenter Odense og Ungeafdelingen.

Medicin: Herberget opbevarer ikke og håndterer ikke medicin. Ej heller smertestillende. Der henvises til egen læge, apotek og behandlingsinstitution.