Serviceloven § 110

Kirkens Korshærs herberg drives i henhold til Lov om Social service § 110.

§ 110.Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Henvendelse til herberget:

Optagelse i en boform kan ske ved selvmøderprincippet eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene jvf. Lov om social service §110. Forsorgshjemmene og øvrige boformer er landsdækkende.

 

Optagelse:

Det er under alle omstændigheder lederen af boformen, der har visitationsretten, og kan træffe afgørelse om optagelse på herberget jvf. Lov om social service §110 stk. 3.

Målgruppe:

Herberget modtager hjemløse mænd og kvinder over 18 år, der på grund af personlige og sociale problemer, herunder bl.a. misbrug, ikke kan fungere i, eller ikke har, egen bolig